Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Warunki

Wchodząc na stronę internetową https://zenlifemag.com , zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

2. Użyj licencji

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej LM Holding wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a na podstawie tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie internetowej LM Holding;
  4. usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  5. przenieść materiały na inną osobę lub „odbić” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez LM Holding w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Zastrzeżenie

 1. Materiały na stronie internetowej LM Holding są udostępniane „tak jak są”. LM Holding nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 2. Ponadto LM Holding nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku LM Holding ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej LM Holding, nawet jeśli LM Holding lub upoważniony przedstawiciel LM Holding został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej LM Holding mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. LM Holding nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. LM Holding może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Jednak LM Holding nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

LM Holding nie sprawdził wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą linki. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez LM Holding. Korzystanie z takiej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

LM Holding może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług w swojej witrynie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania z usługi.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.